Арлянятам

Сярэдняя: 5 (3 галасоў)
           1

Гэй, узвейце сваім крыллем,
Арляняты, буйна, бурна,
На мінулых дзён магіле,
Над санлівасцю хаўтурнай!..

У маланках перуновых,
З гулкім гоманам грымотаў
Для вякоў дыхтуйце новых
Нечувалыя ясноты.

Вам сярпы і косы ў рукі
Ды мячы, каваны з сталі,
Далі буры, завірухі,
Што тут вылі, бушавалі.

Цень мінуўшчыны праклятай
Дзе бізун гуляў з нагайкай
Змеціцё вы, арляняты,
Сваёй новай сілай, байкай.

Ужо выбіла часіна
На вялікую прыгоду
Выйсці з мутнай каляіны
Беларускаму народу.

Ў чарадзейным карагодзе,
Ў неабсяжнае свабодзе,
Без аковаў на прыволлі
Ўжо віхрыцца наша доля.

            2

Вам на памяць Серп і Молат
   Даравала доля,
Каб з вас кожны быў, як волат,
   Не гнуў плеч ніколі.

Каб здабытую свабоду
   Зналі, шанавалі
I у цяжкую прыгоду
   Ўсталі грознай хваляй.

Зашумелі, загудзелі,
   Як віхор сусветны,
Не праспалі у пасцелі
   Волі агняцветнай.

Вам дасталіся ад продкаў
   Сохі і бароны,
Каб вы ў час, пасля паводкаў,
   Выйшлі на загоны.

I з'аралі сваю ніву
   Шырака, глыбока,
Зерне ўкінулі шчасліва,
   Чыстае, як вока.

Каб рунела зерне тое
   Весела, яскрава
Побач з нашай маладою
   Сакалінай славай.

Вам пакінулі прадзеды
   Гартаваны косы,
Каб вы з імі сонца следам
   Выйшлі на пакосы;

Каб касілі да упаду
   Пустацвет і зелле,
Што сваім пякучым ядам
   Труцяць кроў у целе.

Каб звінелі вашы косы
   Над зямлёю соннай
Ад начных да ранніх росаў
   Звонка, векапомна.

Вам у спадчыне ад роду
   Засталіся песні,
Каб быць вашай асалодай
   У жыцця прадвесні.

Каб вы пелі, не сціхалі
   Ў радасці і ў горы,
Гаманілі, нібы хвалі
   У бурлівым моры.

Каб шоў гоман неспыняны
   Ад поля да поля.
I людзей, яшчэ скаваных,
   Заклікаў на волю.