Новы шлях

Яшчэ не ацэнена
                      А хто там ідзе?..
                          Янка Купала

Ад торбы да могілак
Шлях невясёлы —
Такімі шляхамі брыло нас нямала...
— А хто там ідзе,
Згаладалы і голы?.. —
Некалі так запытаўся Купала.

Мы гэта выйшлі
З пахмурнае ночы,
Сонца над намі і сіняе неба,
Поле прад намі ўрадлівага хлеба,
Гмахі над намі,
Дзе ў гуле рабочым
Перамаўляюцца ў радасці вочы.

Мы не адны,
Мы ідзём грамадою,
Колькі ў нас радасці, што за сябрына:
Рускія з намі, ўкраінцы, грузіны,
Армяне, літоўцы — адной мы сям'ёю
Крочым пад яркай
Чырвонай зарою.

Мы не лапцюжныя,
Мы ўжо не тыя,
Досыць мы ў цемры брылі без прыстанку...
Сёння мы ў промнях
Прывабнага ранку,
Моцныя духам, душой маладыя,
Бачым камуны агні залатыя.