Восеньскае

Сярэдняя: 5 (1 голас)
              1

Зачынае гоман вецер непакорны
     На суровы лад.
Халадзеюць ночы. Шлях ярчэе зорны.
     Дні ідуць на спад.
Згорбленая восень пад руку з вятрамі
     Клыгае ў імжы
I гірлянд пажоўклых на  калгаснай  браме
     Гойдае брыжы.
Кончылася лета. Адзвінелі песні,
     Громы навальніц...
Шкадаваў я колісь у сваім прадвесні
     Чуткіх зараніц;
Смуткаваў па леце, як па той каханай,
     Што ўзяла спакой,
I ў цішы самотнай з дум усхваляваных
     Я вянкі віў ёй.
Многа з таго часу дзён сплыло суровых,
     Многа лет прайшло,
I на свет гляджу я сёння з вышак новых
     Праз другое шкло.
Бачу і пытаю іншыя скрыжалі —
     Credo нашых дзён:
Вольныя пуціны, сонечныя далі,
     Без канца разгон.
I я ў захапленні, радасны і горды
     За свой край, народ.
Убіраю ў сэрца дзіўныя акорды,
     Творчай сілы ўзлёт...
Вось чаму я сёння не тужу па леце,
     Па сваёй вясне
I па тым, што колісь навяваў мне вецер
     У юнацкім сне.

              2

      ЗЯМЛЯ САВЕЦКАЯ

Многа было сварак, боек, калатэчы
     За цябе, зямелька,
     Родная ты наша!
Пільнавалі межаў, хаты свае, печы,
     Вузенькіх палосак
     I гібелай пашы.

Не жылі — марнелі на ваччу з павязкай:
     Свет быў нам зачынен,
     Не было разгону.
Сёння гэта ліха — злыбедная казка,
     Дзікі сон-навала,
     Вынікшы з прыгону.

Выйдзіце на поле ды зірніце, братцы:
     Не акінеш вокам
     Польнага разлога!
Гоні — край-прыволле, ёсць на чым разняцца...
     Легла ты шырока,
     Сельская дарога!

Пазнікалі межы — нудныя адзнакі
     Цёмнага бязволля,
     Жуткага бязвыйсця, —
Шыр і безбярэжжа, дзе вятры-гулякі
     Ходзяць санавіта,
     Як сваты калісьці.

Гэтакіх прастораў і паны не мелі
     I не будуць мець іх,
     Трутні, абармоты:
Вырвалі мы з корнем тое пустазелле,
     Што смактала сокі
     З чорнае галоты.

Час не так вялікі, а якія змены!
     I зямля не тая,
     I не тыя людзі.
Сходзіць быль-пачвара, як ад сонца — цені,
     У рабоце дбалай,
     У няспынным гудзе.

Глянеш — не пазнаеш сёння ты краіны:
     На балотах-багнах
     Выраслі пасёлкі,
Засвяцілі ў цемры замест той лучыны
     Ільічовы лямпы
     Ветла, як вясёлкі.

Праляглі утульна праз лясы, праз нетры
     Ільняным абрусам
     Роўныя дарогі.
Едзеш — сэрцу ўцеха, лічыш кіламетры, —
     А іх гэтак многа,
     А яны так строгі!

А надыдзе жніва — высыплюць брыгады,
     Загрукоча трактар,
     агудуць машыны.
Ці ж калі мы снілі аб такіх парадах,
     Аб рабоце дружнай
     Гуртавой сябрыны?

Не цягае маці за сабой калыску
     На кастлявай спіне
     Ў жніўны час гарачы,
Не пачуць у полі здушанага піску:
     Нашы дзеці ў яслях,
     У садах дзіцячых.

I аб нашых дзецях сёння мы не тужым:
     Свет ім разгароджан,
     Ім дарогі гладкі,
Каб расці і выйсці пакаленнем дужым,
     Новым пакаленнем
     Бальшавіцкай складкі.

Нашы дзеці сёння — самі камандзіры,
     Лётчыкі-героі,
     Докі-інжынеры.
То ж яны схадзілі дзікія Паміры
     I ў паўночны полюс
     Прабіваюць дзверы!

Хто штурмуе неба ды ідзе ў дазоры,
     Дзе ніхто ніколі
     Не хадзіў у свеце?
Хто спыняе рэкі і злучае моры?
     Гэта нашы людзі,
     Гэта нашы дзеці!

Гэтакіх герояў, ды такіх адданых,
     Партыя ўзрасціла,
     Адарыла доляй.
Сходзяць з зямель нашых мутныя туманы,
     Сонечных прагалін
     Што ні дзень, то болей.

Вось чаму я сёння, на ушчэрбе лета,
     Не тужу па леце,
     Як тужыў калісьці,
Бо ж і песня-радасць намі не прапета,
     Бо ж вясна гучыць мне
     I ў пажоўклым лісці.